Tämä on Henkilötietolain 2. luvun 10 § mukainen rekisteriseloste Pathfinder Society Suomen foorumien käyttäjärekisterille.

5. helmikuuta 2017 Tomi Saarinen Rekisteriseloste laadittu

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Tomi Saarinen.

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Tomi Saarinen (sähköposti cheant@tracon.fi).

3. Rekisterin nimi
Tämä rekisteriseloste käsittelee Pathfinder Society Finlandin foorumien käyttäjärekisteriä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on foorumien tarjoaminen käyttäjien käyttöön ja käyttäjien yksiöinti.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteriin tallennetaan seuraavat yksilöinti- ja yhteystiedot tai osa niistä (säilytysaika palvelun käyttöaika):

sukunimi
ensimmäinen etunimi
vapaavalintainen käyttäjätunnus
salasanan kryptografinen tarkiste
syntymäaika
sähköpostiosoite
käyttäjän syöttämät yhteystiedot

Lisäksi web-palvelinohjelmisto kerää normaaleja lokitietoja sisältäen mm.

käytön päivämäärän ja kellonajan,
käytetyn selaimen,
järjestelmän näkymät joissa on vierailtu, sekä
IP-osoitteen

Järjestelmässä ei käsitellä henkilötunnuksia eikä maksukortin numeroita.

6. Säännönmukaiset tietojen lähteet
Rekisterin tiedot ovat peräisin

rekisteröidyltä itseltään

Rekisteröinnin perusteita ovat Henkilötietolain 2. luvun 8 § 1. momentin

kohdan 1 mukainen suostumus,
kohdan 5 mukainen asiakassuhde (foorumien käyttö)

7. Säännönmukaiset tiedon luovutukset

Tietoja ei säännönmukainen luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteri sijaitsee Suomessa. Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus) ja sijaitsee lukitussa tilassa.